Sit (Studentsamskipnaden)

Publisert: 09.01.2021

«Aktimed hjelper oss å nå våre mål. Aktimed er en bedriftshelsetjeneste som er imøtekommende og som bryr seg om vår virksomhet. Sammen lager vi gode arbeidsplasser, og utvikler måten vi leverer tjenester på til våre kunder.»

Heidi Torstad, Organisasjonsdirektør i Sit

Sit – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim skal bidra til at studentene trives i studiebyene, og at flere ønsker å studere der.
I samarbeid med studentene skal Sit utvikle attraktive velferdstilbud og varer og tjenester som de har behov for. Sit kan engasjere seg i ekstern forretningsvirksomhet når dette bidrar til økt studentvelferd. Engasjerte ansatte, støtte til studentenes frivillighetskultur og et tett samarbeid med studentene og utdanningsinstitusjonene skal være grunnpilarene i Sit sitt arbeid.

Les mer om Sit