Norsk Medisinaldepot (NMD)

Publisert: 11.01.2021

«Aktimed Helse hjelper oss til å tenke nytt ved å tipse om gode ideer andre bedrifter har prøvd ut innenfor arbeidsmiljø og helse – ideer som vår bedrift igjen kan dra nytte av. Aktimed Helse utgjør en forskjell:
– fordi vi har noen som kan hjelpe oss i situasjoner hvor det oppstår en eller annen form for krise på arbeidsplassen. Hjelpen gjør at vi kjenner oss trygge på at vi får håndtert situasjonen profesjonelt og med minst mulig negative omkostninger for arbeidsplass og berørte medarbeidere
– fordi vi har noen å rådføre oss med i situasjoner som er komplekse og uoversiktlige
– fordi vi får kunnskap om viktige tiltak vi kan iverksette på arbeidsplassen for å forhindre helseplager og sykefravær»

Nils Arnold Lenes, Helse- og arbeidsmiljøansvarlig

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) er en av landets største leverandører av legemidler og helserelaterte produkter. Selskapet har ca 2 300 ansatte. NMD er en del av McKesson Corporation.
Vitusapotek er NMDs heleide apotekkjede, med over 270 store og små apotek spredt over hele Norge. Enkelte av disse er såkalte Vitusapotek Samarbeid – et eget konsept for den som vil eie eget apotek, men drive det som et Vitusapotek. NMD har også utviklet kjedekonseptet Ditt Apotek, som er et samarbeid for frittstående, privateide apotek. I dag er det mer enn 70 enheter tilknyttet samarbeidet.

Les mer om NMD og Vitusapotek