AkerSolutions

Publisert: 11.01.2021

Aker Solutions er et internasjonalt oljeservice-selskap som leverer ingeniørtjenester, fabrikasjon, teknologiprodukter, vedlikehold, spesialist- tjenester og totalløsninger til oljeindustrien. Hoveddelen av virksomheten omfatter leveranser til olje-, gass- og petrokjemianlegg. Konsernet har også en betydelig aktivitet knyttet til leveranser til prosjekter for gass- og kullkraftverk, metallforedling og andre utvalgte industrier. Virksomheten er organisert i ni forretningsområder. Selskapet har om lag 16 000 ansatte i 20 land. I Norge har Aker Solutions virksomhet spredt over store deler av landet.

Aktimed Helse AS er tjenesteleverandør av en egen skreddersydd helsetjeneste for Aker eide selskap – Aker Care. Les mer om Aker Care