Samme navn – samme tilbud

Publisert: 29.06.2022

Aktimed Helse vil endre navn og i fremtiden gå under Falck-merket.

I september 2022 endres firmanavnet til Falck Norge AS og introduksjonen av det nye merket vil skje steg for steg inntil alle Aktimed Helses 36 lokasjoner over hele Norge har endret utseende. Merkeskiftet vil være fullstendig gjennomført i januar 2023.

Gjennom navneendringen er Aktimed Helse videre integrert med andre selskaper i Falck-gruppen både i Norge og resten av Norden.

Aktimed Helse har allerede etablert seg som en av Norges ledende aktører innen bedriftshelsetjenester. Vi tar nå hele Aktimed Helse sortimentet inn i en ny form hvor vi ytterligere kan utvide vårt tilbud og møte behovene i en tid hvor etterspørselen etter helsetjenester er større enn noen gang

Aktimed Helses besøksadresser vil fortsatt være de samme. Falck-logoen vil imidlertid bli stadig mer synlig på Aktimed Helses lokasjoner og digitale kanaler etter hvert som skiltene skiftes ut.

Vi vil får ny nettside fra september på www.falckhelse.no

I januar 2023 forsvinner merkevaren Aktimed Helse helt, men vi har fortsatt de samme lokasjonene og de samme dyktige personene dere har samarbeidet med tidligere.