Ny regler for hjemmekontor trer i kraft

Publisert: 23.06.2022

1. juli trer nye regler for hjemmekontor i kraft. Hva betyr det for deg som arbeidsgiver?

Den største endringen er at det er mer fokus på at Arbeidsmiljøloven også er gjeldende for hjemmearbeid.

– Det betyr at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende også for hjemmearbeid. Vi mener behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemme enn arbeid fra kontoret. Forskning tyder tvert imot på det motsatte, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen til regjeringen.no

Endringene omfatter:

  • en tydeliggjøring av når forskriften gjelder.
  • et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • en tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.
  • at Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.
  • at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

Når det gjelder arbeidstid, har forskriften tidligere hatt en del særbestemmelser om dette. Departementet mener imidlertid at de alminnelige arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven bør gjelde, da behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemmefra enn ved arbeid på kontoret.

Dessuten vil endringen medføre at man kan forholde seg til de samme arbeidstidsreglene selv om arbeidet vekselvis utføres hjemmefra og på arbeidsplassen.

Les hele de nye retningslinjene her (PDF)