Sjekk ut vårt e-læringskurs i HMS for ledere

Publisert: 05.05.2022

HMS-kurs skal gi deg som leder en grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Som arbeidsgiver har man ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig.

Arbeidsgiver har ifølge Arbeidsmiljøloven § 3-5 plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidsgiver må ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.

Vårt e-læringskurs HMS for ledere er laget av våre HMS-rådgivere i Aktimed Helse. Underveis i kurset vil du få mulighet til å gjennomgå flervalgsoppgaver underveis. Som deltaker kan du få tilsendt kursbevis i etterkant av fullført kurs.

Kurset vil omhandle, Arbeidsmiljøloven og de mest sentrale forskrifter og arbeidsmiljømodellen. Samt en innføring i Systematisk HMS-arbeid, og arbeidsmiljøfaktorer på arbeidsplassen, som fysisk, kjemisk og biologisk, ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsmiljø.