En god match i energi og engasjement

Publisert: 28.04.2022

Å jobbe forebyggende med tanke på de ansattes helse og velvære på jobb, er noe Telia har stor tro på.

De er en arbeidsgiver som ønsker å bli utfordret, som ønsker å være i utvikling til beste for sine ansatte og kunder. Dette gir et tett og godt samarbeid med Aktimed Helse.


Telias HMS-leder, Karina Vågeby

Det er viktig for oss å ha en bedriftshelsetjeneste som er tilgjengelig, fleksibel og som forstår vår kontekst og kultur. Telia er en bedrift som ønsker å være i bevegelse, og Aktimed Helse matcher vår energi og vårt engasjement.

Det sier Telias HMS-leder, Karina Vågeby. Hun deler gjerne av sine erfaringer og visjoner knyttet til HMS-arbeid, samt hvilke fordeler et samarbeid med bedriftshelsetjenesten byr på.

Forebyggende tiltak
Telia, med Vågeby i spissen, jobber systematisk for å sikre best mulig helse og velvære på arbeidsplassen. I dette arbeidet er Aktimed Helse en selvsagt sparringspartner.

Når det kommer til arbeidsmiljø og -helse, er det ingen områder det ikke er viktig å sparre med bedriftshelsetjenesten om. Det er fort gjort å miste sidesynet. Ved å hele tiden involvere Aktimed, får vi bistand til å løfte blikket og se enda flere aspekter, utdyper Vågeby.

Og bedriftshelsetjenesten er på alle måter godt integrert i bedriften. Aktimed Helse holder blant annet en ukentlig helsedag for alle ansatte, er fast medlem i AMU, er involvert i internrevisjoner og ved gjennomføring av den årlige helseprofilundersøkelsen.

Vågeby er samtidig opptatt av den mer uformelle funksjonen bedriftshelsetjenesten har. Gjennom å være tilgjengelige for våre ansatte ved små og store problemstillinger, tar Aktimed hele tiden pulsen på bedriften. Dersom de ser noe som fungerer dårlig, rapporterer de om dette til meg, og sammen kan vi gjøre de nødvendige endringer i tide.

Et stort skifte
Når en snakker om HMS i 2022, er det nesten uunngåelig å ikke streife innom koronapandemien og ringvirkningene av denne. Hvordan Telia valgte å møte pandemien, gir også et godt bilde av hvem de er som arbeidsgiver – samt hvordan samarbeidet med Aktimed Helse helt konkret kan fortone seg.

Da Norge stengte ned 13. mars 2020, visste ingen hvor lenge unntakstilstanden ville vare. Mange trodde det ville være kortvarig, men vi tok ikke sjansen på det, forteller Vågeby.

Noe av det første hun gjorde var å utvikle en risikovurdering. Her koblet hun på ulike fagpersoner fra Aktimed Helse, blant annet en smittevernrådgiver, en psykolog og en livsstilsekspert. Deretter var målet å iverksette tiltak som minsket de ulike risikofaktorene, slik at arbeidsgleden og livskvaliteten til de ansatte ble ivaretatt på best mulig måte.

Vi hadde flere dimensjoner og problemstillinger som måtte balanseres. Noen måtte være på kontoret, noen måtte gå over til bruk av hjemmekontor, og i en periode ble en liten andel ansatte permittert. Det var derfor viktig for oss å raskt få på plass gode mestringsverktøy for alle ansatte, uansett hva deres nye hverdag bestod av, utdyper Vågeby.

Gode tilbakemeldinger
Kort tid etter at unntakstilstanden var et faktum, kunne Telia tilby sine ansatte webinarer som omhandlet kosthold, viktigheten av å ta pauser, sittestilling, de psykologiske effektene av en pandemi, trim og mer.

Vi har en gruppe på Facebook, og her la vi ut bilder som viste hvordan vi møtte den nye arbeidshverdagen vår. Dersom mulig, ble det anbefalt å gjennomføre møter som walk-and-talks – enten ved bruk av telefon eller fysisk og med anbefalt avstand/munnbindbruk. Jeg gikk faktisk så lang at jeg kontaktet Microsoft for å be dem utvikle en egen funksjon for dette i Teams, men de har ikke fått det på plass enda, ler Vågeby.

Hun legger til at de ansatte har gitt gode tilbakemeldinger på håndteringen av koronasituasjonen.

Helsefokus
Via helseprofilundersøkelsen vi gjennomførte i 2021, ser vi at andelen muskel- og skjelettplager har gått opp. Dette er det viktig å være oppmerksomme på og jobbe målrettet med, forklarer Vågeby.

Den neste helseprofilundersøkelsen vil derfor rette seg særlig mot muskel- og skjelettplager, slik at Telia kan utbedre relevante, forebyggende tiltak i samarbeid med Aktimed Helse.

Videre er psykisk helse et viktig satsningsområde for Vågeby og selskapet.


Telia markerer alltid Verdensdagen for psykisk helse, men dette skal være et område som det jobbes med hver dag. Jeg vet vi også her kan bli bedre, men nylig delte en leder hos oss åpenhjertig om sine psykiske utfordringer på våre interne kommunikasjonsflater. Han ønsket å takke for støtten og forståelsen han har fått på arbeidsplassen. Det vitner om at vi er på rett vei, avslutter hun.

Ønsker din bedrift bedriftshelsetjeneste hos oss? Send mail eller bruk kontaktskjemaet her