Krigen i Ukraina – råd til ledere

Publisert: 21.03.2022

Hvordan kan du best som leder ta vare på dine kolleger i vanskelige situasjoner som krigen Ukraina?

Krigen i Ukraina har mange ofre

Det er viktig å forstå at krigen i Ukraina har implikasjoner for mange mennesker, åpenbart for det ukrainske folket, men også for andre nasjonaliteter, som Russland og Hviterussland. Alle ansatte, uavhengig av nasjonalitet, bør møtes med respekt og forståelse. Her vil du få noen tips og råd om hvordan du som leder kan støtte dine ansatte, enten de er fra Ukraina, Russland, Hviterussland eller andre land.

Ukrainske ansatte er utvilsomt sterkt berørte av krigen. Å oppleve at landet ditt blir bombet og invadert av et annet land er definitivt vanskelig, og skaper mange reaksjoner, som sjokk, sorg, usikkerhet og sinne.

Mange russiske ansatte kan oppleve at de har blitt involvert i en uønsket krig. De kan føle skyld for noe de ikke kan klandres for. De kan bekymre seg for at andre mennesker vil oppfatte dem som «syndebukker» fordi de er fra Russland. De kan ha utfordringer og problemer på egenhånd, familiemedlemmer i Russland kan ha vanskelige tider som en effekt av sanksjonene, men de føler at de ikke kan «klage» eller snakke om dette siden Russland startet krigen. Ansatte fra Hviterussland kan oppleve mye av det samme.

7 tips til hvordan du som leder kan støtte dine ansatte

1. Vær proaktiv og vurder de ansattes nasjonalitet og situasjon
Først og fremst er det viktig at du vurderer dine ansattes nasjonalitet, familiesituasjon, arbeidssituasjon, tilgjengelige sosial nettverk og deres boligsituasjon (bor de alene?). Denne vurderingen skal gi deg en oversikt over de ansatte som trenger oppmerksomhet og oppfølging fra din side. Finn ut hvor dine ansatte fra Ukraina har familier og hvilken del av landet/ hvilken by de bor eller vokste opp i og har bånd til.

2. Vær oppdatert på krigen og hjelp til å sortere informasjon/fakta
Informasjon er omsorg! Hvis du viser dine ansatte at du er opptatt av krigen og hvordan den kan påvirke dine ansatte, vil de oppfatte at du bryr deg om dem og deres situasjon. Bruk noen minutter hver morgen til å bli oppdatert om krigen og den mulige innvirkningen den kan ha for dine ansatte. Du må være klar over at det er en «overload» av informasjon der ute, både i media og gjennom sosiale kanaler, og ikke all informasjon er bekreftet som fakta. Et godt sted å holde seg oppdatert på bekreftet informasjon er regjeringen.no sin Ukraina-oppdatering.

3. Oppmuntre til å snakke om bekymringstanker, usikkerhet, reaksjoner og følelser
Bekymringstanker aktiverer kroppen og vil føre til rastløshet, spenninger, søvnproblemer og tretthet. Mange prøver å håndtere bekymringstanker instrumentelt, noe som betyr at de prøver å unngå å tenke ved å gjøre oppgaver eller aktiviteter. Dette er ikke nødvendigvis negativt, men kan være negativt dersom de ikke snakker med andre om dette i det hele tatt. Bekymringstankene kan forsterkes når de ikke gjør noe, som å ligge i sengen og prøve å sove. Å snakke med andre om bekymringstanker vil ofte være en lettelse og det kan gi ledere og kolleger et bedre grunnlag for hvordan de kan gi støtte.

En god måte å starte en åpen dialog på er å bekrefte (i stedet for å spørre) hvordan de ansatte sannsynligvis oppfatter krigen og dens konsekvenser: «Dette må være vanskelig for deg, du må være veldig bekymret for familien din hjemme»

Ansatte fra Russland har rapportert at de opplever det er vanskelig å snakke om sine egne bekymringer og reaksjoner siden de føler på skyld. Det er viktig at russiske ansatte opplever at deres situasjon blir sett og forstått, og at deres bekymringer tas på alvor. Bruk bekreftende kommunikasjon for å starte en dialog: «Dette må være vanskelig for deg og din familie hjemme».

Vær et forbilde som leder, snakk om dine egne tanker og reaksjoner om krigen og dens implikasjoner.

4. Vær støttende og tilgjengelig
Vis at du er der for dine ansatte! Kommuniser at når de trenger støtte, enten praktisk eller emosjonelt, kan de ringe/snakke med deg. Hvis du ikke kan hjelpe dem for øyeblikket, vis at du aktivt søker andre muligheter for støtte. Støtte kan deles inn i 5 kategorier:

  • Praktisk støtte
  • Sosial støtte
  • Emosjonell støtte
  • Økonomisk støtte
  • Medisinsk støtte

5. Oppmuntre til støtte fra kolleger/venner/familiemedlemmer
Oppmuntre ansatte til å søke støtte fra kolleger hvis de er bekymret. Det viktigste er imidlertid å oppmuntre andre ansatte (som nødvendigvis ikke er personlig berørt av krigen selv) til aktivt å støtte ansatte som har det tøft. Oppmuntre dem til å ringe kollegaen, invitere dem på et måltid, en aktivitet eller en prat på kontoret.

6. Reduser arbeidsbelastningen om nødvendig
Noen ansatte kan oppleve at det er vanskelig å klare alle oppgavene på jobben og at dette fører til mer stress, siden de føler de henger etter. Ha en dialog med dine ansatte om deres arbeidsmengde og reduser arbeidsmengden når det er nødvendig eller hensiktsmessig. Noen ansatte kan trenge fri for å håndtere familiesaker eller for å håndtere en vanskelig og følelsesladet periode.

7. Vurder ansatte med sikkerhetskritiske oppgaver
Noen ansatte gjør oppgaver som er sikkerhetskritiske. Når folk bekymrer seg for andre ting, som konsekvensene av krigen, og samtidig trenger å utføre oppgaver på jobben, kan dette føre til mindre fokus og konsentrasjon om oppgavene. De kan også ha hatt en tøff natt med lite eller forstyrret søvn, noe som også kan påvirke deres daglige arbeid. Det er viktig at du har en åpen og ærlig dialog med dine ansatte om dette, og at du involverer dem i hvordan de skal håndtere dette slik at ingen kommer til skade eller noe skades. I noen arbeidsmiljøer kan det være mange mennesker som er berørt av krigen. I slike miljøer er det viktig å øke antallet kvalitetssjekker og prøve å utføre kritiske oppgaver i par/ som et team.

Som leder bør du stille deg selv følgende spørsmål:

«Hvis den ansatte (en gitt person) skulle gjøre en menneskelig feil, hva kan det få for konsekvenser»?
Hvis konsekvensene kan være alvorlige, må du foreta en kvalitetssjekk av den ansatte (se spørsmål nedenfor).

Et tips er å starte arbeidsdagen med en 10 minutters briefing og «sjekk» av de ansatte mental beredskap for å utføre oppgavene sine. Still åpne spørsmål (kan ikke besvares med «ja» eller ikke»). Spørsmål som kan stilles kan være:

  • Hvordan har du sovet i natt?
  • Hva tenker du om arbeidsmengden din i dag?
  • Hvordan sikrer du at du er fokusert på å håndtere risikoene?
  • Hvem vil du be om å få en kvalitetssjekk av forberedelsene dine?
  • Hvem kan du involvere og få støtte fra når du utfører de mest kritiske delene av oppgaven?

Støtte fra Aktimed Helse

Aktimed Helse har etablert et eget beredskapsteam med psykologer, leger og sykepleiere med spesialkompetanse. Dette teamet kan støtte deg og bedriften din ved behov. Ta kontakt med oss på telefon + 47 974 09 910. Hvis du har en beredskapsavtale med oss kan du benytte dette nummeret 24/7 alle dager. Kontakt oss hvis du ønsker en beredskapsavtale.