Vi bidrar til SSBs prosjekt «Trening for helse»

Publisert: 22.02.2022

Statistisk sentralbyrå (SSB) er en stor og viktig kunde av Aktimed Trening, som tar godt vare på sine ansatte.

SSB har et internt prosjekt som de kaller «Trening for helse», hvor de tilbyr ulike treningsgrupper for sine ansatte i arbeidstiden. De ansatte har mulighet til å trene en time i arbeidstiden hver uke, og har et bredt utvalg av ulike økter som gjennomføres i deres egne treningsrom gjennom hele året.

Aktimed trening har siden 2017 vært ansvarlig for leveranse av gruppetrening for SSBs ansatte i Oslo, og i 2021 fikk vi fornyet tillit, da SSB igjen valgte Aktimed trening som leverandør. I tillegg fikk vi også ansvar for SSB Kongsvinger sitt treningstilbud. Totalt utgjør dette 16 ulike treningsøkter hver uke.

For å kunne tilby økter som passer flest mulig, har Aktimed trening og SSB jevn dialog om treningstilbudet. Det er i forkant av hver sesong hyppige planleggingsmøter for å sette opp et bredt tilbud med varierte økter med ulik intensitet, og som foregår på ulike tidspunkt på dagen. Det gjennomføres en eller flere økter hver ukedag gjennom hele året, med unntak av i ferier. Aktimed trening tar seg av all administrering rundt treningstilbudet, som rekruttering av instruktører, lage informasjonsskriv om treningsøktene, påmelding og lignende, noe som gjør jobben med å arrangere et slikt tilbud enkelt for bedriften.

«SSB har hatt trening for helse (TREFH) i mange år. Det startet opp som et tilbud til ansatte via bedriftshelsetjenesten. I utgangspunktet var dette et lavterskeltilbud for å få ansatte i gang med fysisk trening. Etter hvert ble det tilbud til alle ansatte uten at man måtte gå via bedriftshelsetjenesten. Treningstilbudet ble utvidet og vi har i dag et variert tilbud med stor variasjon slik at det er økter for enhver smak, både unge og godt voksne. Det er grupper både for de som ønsker å komme i gang med trening og for de som har trent en del fra før av. De fleste øktene foregår i SSB sine treningsrom, men vi har i år startet opp med utendørs trening også, som er blitt møtt med begeistring av mange!» sier Rachel Snekkerbakken, HR-rådgiver i SSB.

I dag består treningstilbudet av økter innen yoga, styrketrening for kontorkroppen, sirkeltrening med ulike nivå, bodywork, zumba og kondisjonsøkter.

Mange ser på treningstilbudet som et ekstra gode og er godt fornøyd.  For flere betyr det også noe sosialt som man kan gjøre sammen – at man også møter andre enn de nære kollegene sier Rachel.

Under påbud med hjemmekontor har SSB oppfordret sine ansatte til å holde seg aktive. Treningsøkter i treningsrom ble erstattet av daglige digitale treningsøkter over Teams, med økter innen styrketrening, yoga, kontorstrekk og energipause.

«Under pandemien utvidet vi tilbudet til de ansatte og de fikk mulighet til å bruke en halv time hver dag på fysisk aktivitet. Tilbakemeldingene på digitale treningsøkter har vært svært positivt, ansatte føler treningsavbrekket gir påfyll av energi og overskudd til å fortsette arbeidet, og de ansatte synes det er «gull» at SSB gir ansatte mulighet til å holde kroppen ved like!» sier Rachel.

Ønsker din bedrift et lignende treningstilbud som SSB, med fysiske og/eller digitale treningsøkter ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat!