Vikar som helsesekretær (60-80%) i medisinsk klinikk Hamar

Publisert: 29.09.2021

Vikar som helsesekretær søkes til vår medisinske klinikk på Hamar

Arbeidsgiver: AKTIMED Helse AS

Stillingstittel: Vikariat med mulighet til videre engasjement

Frist: Snarest

Ansettelsesform: Vikariat

Du vil arbeide i team og har i stillingen ansvar for å ta imot pasienten på en god måte og gi en effektiv og god service til kundene på telefon, i resepsjonen, laboratorium og skiftestue, samt koordinering av leveranser fra flere kollegaer. Arbeidet skal utføres i samsvar med den til enhver tid gjeldende funksjonsbeskrivelse og fastsatte prosedyrer. Helsesekretæren har ansvar for resepsjonen, koordinering av timebestillinger, føring i og bruk av journalsystem, laboratoriearbeid, skiftestuearbeid, kontoradministrative oppgaver og besvarelse av henvendelser via web og sosiale medier, bistå hjelp til lege i forbindelse med helsekontroller ute i bedrifter, samt andre funksjoner som naturlig hører inn under helsesekretærs arbeidsområde.

Arbeidsted er hovedsak i Hamar, men må også være fleksibel for å arbeide ved vår klinikk i Elverum og noe på kveldstid.

ØNSKET KOMPETANSE OG EGENSKAPER:

  • Erfaring fra tilsvarende stilling i klinikk/legekontor er en fordel
  • Autorisasjon som helsesekretær
  • Serviceinnstilt og fleksibel til raskt å skifte mellom ulike arbeidsoppgaver og
  • selv finne gode løsninger
  • Gode relasjonelle ferdigheter og til å skape gode kundeopplevelser
  • God i tverrfaglig samhandling med kollegaer i alle yrkesgrupper og eksterne samarbeidspartnere, samt god erfaring med å koordinere logistikk
  • God digital kompetanse og brukerferdigheter på aktuelle systemer og verktøy 

Sjekk ut stillingsannonsen på finn.no for å søke på stillingen.