Tida er inne for influensavaksinering

Publisert: 16.09.2021

Høsten nærmer seg, og med den årets vaksine mot sesonginfluensa.

Man vet ikke sikkert hvordan influensasesongen 2021/22 vil arte seg, men FHI har vurdert at årets sesong kan bli mer alvorlig enn tidligere. Bakgrunnen er at immuniteten i befolkningen har falt under pandemien, med bakgrunn i at strenge smitteverntiltak har ført til få tilfeller.

Influensa og Covid-19 

Vi kan forvente sirkulasjon av coronaviruset mange steder i landet, samtidig som vi skal vaksinere mot influensa. Helsemyndighetenes anbefalinger om smittevern vil være førende for smitteverntiltak ved vaksinering.

Risikogruppene for influensa og Covid-19 er delvis overlappende. Det er ikke alltid mulig å skille kliniske tegn på de to sykdommene. Det er også mulig å være smittet med begge virus samtidig. Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil ikke beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom og redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19.

Risikogrupper som særlig bør vaksineres:

  • Personer som er 65 år eller eldre.
  • Personer med kroniske lungesykdommer (inkludert astma), hjerte/karsykdommer, diabetes mellitus (både type 1 og type 2), nyresvikt, leversvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, eller annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.
  • Personer med nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • Personer med alvorlig overvekt (BMI> 40).
  • Gravide etter uke 12 (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine

Som alle andre legemidler kan også en vaksine gi bivirkninger. Vanlige bivirkninger er irritasjon og hevelse på injeksjonsstedet. Lett ubehag i form av feber, hodepine og tretthet kan forekomme i 1-2 dager etter vaksineringen. Alvorlige bivirkninger er sjeldne. I de fleste tilfeller er det snakk om en allergisk reaksjon.

Bestilling:

Dersom influensavaksinasjon er aktuelt for deg og din bedrift høsten 2021, ta kontakt med din kontaktperson i Aktimed Helse, eller bestill via vårt bestillingsskjema. Det faktureres for antall bestilte vaksiner.

Pris: 400,- per person, inklusiv konsultasjon, smitteverntiltak og registrering i SYSVAK.

Tillegg for vaksinering ute i bedrift (forutsatt minimum 10 ansatte): Det faktureres 1,5 time for forarbeid og rigging av utstyr. Reisetid og reisekostnader tilkommer. Bedriften må ha ventesoner store nok til å ivareta smittevern med 1 meters avstand.