Arbeidsplassvurdering en hjelp til leder og arbeidstaker ved muskelskjelettplager.

Publisert: 26.08.2021

En av tre har muskelskjelettplager i løpet av en måned, og det er den vanligste årsaken til sykefravær.

Ansatte går kanskje til behandling for plagene, men behandler kjenner hverken arbeidsplassen eller oppgavene, og vil dermed ikke kunne gi ergonomiske råd. Det kan ofte være utfordrende for leder å følge opp på en god måte når ansatte har plager i muskelskjelettapparatet.

Her kan bedriftshelsetjenesten være til god hjelp.

Aktimed Helse tilbyr veiledning og rådgivning på arbeidstakerens arbeidsplass.

En arbeidsplassvurdering kartlegger samspillet mellom arbeidstaker, arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. Ved arbeidsplassvurdering kartlegges arbeidstakers ressurser og utfordringer ved utførelsen av en arbeidsoppgave, samtidig som arbeidsoppgavenes ulike elementer og hva som kreves for å mestre oppgavene vurderes.

Arbeidsplassvurdering gjennomføres som samtale med den ansatte og observasjon av arbeidstaker på arbeidsplassen. Den kan utføres når den ansatte har fått plager og kanskje står i fare for å bli sykemeldt, eller er blitt sykemeldt. Det beste er å ikke vente for lenge, en rask intervenering vil bidra til at den ansatte vil bli kvitt smertene raskere.

Målet med en arbeidsplassvurdering er å komme fram til gode løsninger i samarbeid med arbeidstaker og leder. Dette vil bidra til at arbeidstaker kan fungere best mulig og med minst mulig plager i arbeidet.

I de siste 1,5 årene har mange jobbet hjemmefra. Her har ikke ergonomien alltid vært like godt tilrettelagt, og mange har fått plager i nakke, skuldre, armer og rygg. Selv om mange er på vei tilbake på jobb, vil mange av oss fortsatt delvis jobbe hjemme. Aktimed Helse kan da tilby digital arbeidsplassvurdering på hjemmekontoret.


Fysioterapeuten gjennomfører deretter en arbeidsplassvurdering på arbeidsplassen med den gravide, hvor også tiltak i forhold til risikovurderingen vurderes. Vurderingen og konkrete forslag til tiltak oppsummeres for leder og gravid muntlig og i en rapport fra arbeidsplassvurdering. Med denne løsningen får de gravide et helhetlig tilbud, og flere bedrifter har sett at sykefraværet reduseres.

Ergonom/ fysioterapeut vil etter arbeidsplassvurderingen skrive en rapport med vurdering og konkrete råd på veien videre. Mange bedrifter benytter seg av dette tilbudet. De opplever at arbeidsplassvurdering er til god hjelp for arbeidstaker og svært nyttig for lederen i oppfølgingsarbeidet.

Mange gravide blir sykemeldt i svangerskapet. Aktimed Helse har derfor startet opp et samarbeid mellom jordmor og fysioterapeut for å hjelpe gravide til å stå lengre i jobb. Jordmor gjennomfører da først en samtale på Teams med den gravide hvor hun utfører en risikovurdering. Deretter kopler leder og fysioterapeut seg på møtet for å diskutere tiltak.

Tenker du at dette kan være aktuelt for deg eller din bedrift, er det bare å ta kontakt for mer informasjon eller å avtale en arbeidsplassvurdering.