Beredskapstjeneste

Publisert: 10.06.2021

Aktimed Helse har et eget dedikert vaktsenter med personell som går vakt 24/7.

Aktimed Helse har en stor og profesjonell beredskapsorganisasjon som støtter bedrifter, organisasjoner og kommuner ved kriser, ulykker og større katastrofer.

Beredskapsorganisasjonen har et eget nasjonalt ekspertteam med høy kompetanse på kriseberedskap. Det nasjonale ekspertteamet støtter de lokale teamene rundt om i landet ved behov, i tillegg til å være rådgivere for kriseledelsen i den enkelte bedrift.

Alle som er med i beredskapsorganisasjonen til Aktimed Helse har opplæring i proaktiv stabsmetodikk, en metode som er særskilt brukt i oljeindustrien og i Forsvaret. Denne metoden anses for å være den beste metoden for å lede en organisasjon gjennom en større krise.

Aktimed Helse har et eget dedikert vaktsenter med personell som går vakt 24/7, slik at en bedrift alltid vil nå oss, også i helg og på helligdager.