Aktimed har fått ny merkevare og profil

Publisert: 06.04.2021

Vi har også byttet navn til Aktimed Helse.

Vi får nå flere ansatte og flere kontor rundt om i landet. Med dette får vi en større nasjonal og lokal tilstedeværelse for våre kunder.

Aktimed gjennomførte fusjonen med Frisk Helse 1. april 2021.
– Strategien har hele tiden vært å vokse til en betydelig aktør i Norge. Det har vi nå lykkes med, forteller en fornøyd daglig leder i Aktimed Helse, Rikke Sivertsen Dahl. Etter fusjonen går vi fra 100 til 170 ansatte, og nærmest dobler omsetning fra 120 til 230 millioner, og får en samlet kundemasse på ca. 3000 bedrifter. Vi styrker da ytterligere vår posisjon som Norges nest største bedriftshelsetjeneste. 

Vi skal være i de samme lokalene som vi er nå og ha samme gode kundefokuset. Vi skal ha en sterk lokal tilknytning og tilstedeværelse, og vi skal kontinuerlig jobbe mot stadig bedre kvalitet på våre tjenester. På sikt skal Aktimed Helse kunne tilby et enda bredere produkt- og tjenestespekter innen arbeidshelse.

Gjennom det siste året har vi utvidet vårt tilbud med ulike digitale leveranser som kurs, webinar, ulike kampanjer og digital trening. Vi har også styrket våre tjenester med medisinske klinikker på enkelte lokasjoner som bidrar til et større totaltilbud innen helse.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.