Aksjonsplan ved smitte i bedriften

Publisert: 11.01.2021

Hvordan håndtere smitteutbrudd blant ansatte.

Sannsynligheten for lokale og regionale utbrudd av Covid-19 fremover vinteren og våren er høy (ref. risikorapport fhi.no).

De fleste virksomheter har nå god kontroll på forebyggende tiltak basert på risikovurderinger. Vi ser imidlertid at mange virksomheter ikke er godt nok forberedt på hvordan de konkret skal håndtere smitteutbrudd blant ansatte. Erfaringen er at flere virksomheter har mistet verdifull tid i startfasen ved smitteutbrudd pga. uklare varslingslinjer og  uklar ansvarsfordeling,

Vi anbefaler sterkt at alle virksomheter utarbeider en konkret aksjonsplan som iverksettes ved smitte i bedriften og eventuelt øver på ulike scenarier. Slike øvelser kan være enkle teoretiske øvelser; hvem gjør hva, når, dersom …….. ?

Viktige punkter i en aksjonsplan vil være:

  • Varslingsrutiner fra ansatt til ansvarlig for tiltak
  • Tydelig ansvar – hvem iverksetter tiltak
  • Hvilke tiltak vil være effektive, når? råd til ansatte, barrierer, kohorter, eventuelt testing mv

Testing
Ved utbrudd i bedrift kan hurtigtesting være et nyttig tiltak for å avbryte intern smitte og i noen tilfeller redusere antall medarbeidere som må tas ut i karantene.  AktiMed kan bistå både i forhold til å utarbeide aksjonsplaner og som rådgivere under utbrudd. Vi kan også eventuelt gjennomføre testing utover det som kommunehelsetjenesten kan utføre.

AktiMed blir ofte kontaktet et stykke ut i forløpet ved smitte og da vil ofte muligheter for å begrense konsekvenser være redusert.

Kontakt oss - Aksjonsplan ved smitte i bedrift