Arbeidstilsynet: Kortere frister og strenge reaksjoner

Publisert: 26.11.2020

Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn

«Smittevern i forbindelse med den pågående koronapandemien vil fra nå av bli kontrollert i alle våre planlagte tilsyn», sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Oppdraget kommer fra Statsminister Erna Solberg. Det vil bli gitt korte frister og strenge reaksjoner ved brudd på smittevernbestemmelsene.

Følgende vil bli kontrollert:

  • Er fare for spredning av Korona-virus i virksomheten kartlagt og risikovurdert?
  • Foreligger plan for og iverksatte tiltak for å fjerne eller redusere risiko for spredning av korona-virus?
  • Er det forsvarlig innkvartering ved midlertidige bopeler? Spesielt fokus på fiskeindustri, verft, bilpleie og bygg og anlegg.

Mer info på denne lenken fra Arbeidstilsynet: Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn

AktiMed har gjennom pandemien bistått virksomheter innen de fleste bransjer med etablering av effektivt smittevern.
På nasjonalt nivå er det etablert en ekspert-gruppe av leger som følger utviklingen tett og rådgir knyttet til utviklingen av pandemien. AktiMed yter bistand både knyttet til strategisk håndtering av pandemien i virksomheter, via praktisk bistand med kartlegging og risikovurdering til utarbeidelse av skalerbare tiltaksplaner. Ved smitte internt i virksomhetene kan vi bidra akutt for å avgrense skadevirkningene. AktiMed er blant de største leverandører av testing til næringslivet i forbindelse med innreise til Norge.

I forhold til det fokus Arbeidstilsynet nå har kan vi tilby følgende:

  • Bistand til kartlegging og risikovurdering
  • Bistand til å utarbeide tiltaksplaner der tiltak tilpasses i forhold til lokalt smittetrykk
  • Bistand til etablering og deltagelse på smittevernrunder
  • Bistand ved Covid-19 utbrudd i bedriften
  • Informasjonsmøter via Teams