Årets influensavaksine

Publisert: 20.08.2020

Høsten nærmer seg, og med den årets vaksine mot sesonginfluensa.

Vi tar imot bestillinger på influensavaksine med et forbehold om når vaksineringen kan gjennomføres, og hvem som kan vaksineres. AktiMed vil følge de føringene FHI gir i forhold til tilgang på vaksiner og hvilke grupper som i år skal prioriteres.

De siste årene har vi sett en stor økning i hvor mange som ønsker å ta influensavaksinen, særlig blant de som tilhører én eller flere risikogrupper. Vi forventer at denne utviklingen fortsetter også i 2020.  I år har vi en ekstra utfordring på grunn av covid-19. Vi kan forvente sirkulasjon av coronaviruset mange steder i landet, samtidig som vi skal vaksinere målgruppene mot influensa. Det betyr at det må planlegges for vaksinering i en smittesituasjon, enten smittespredningen lokalt er begrenset eller middels/høy når vaksinene skal settes.  

Influensa og Covid-19 

Risikogruppene for influensa og Covid-19 er delvis overlappende. Det er ikke alltid mulig å skille kliniske tegn på de to sykdommene. Det er også mulig å være smittet med begge virus samtidig.  Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil ikke beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, unngå at helsepersonell blir syke på grunn av influensa, og for å hindre at influensaepidemien ytterligere forverrer situasjonen i en helsetjeneste som kan være overbelastet av covid-19. 

Risikogrupper som særlig bør vaksineres:

  • Personer som er 65 år eller eldre.
  • Personer med kroniske luftveissykdommer, hjerte/karsykdommer, nedsatt immunforsvar, diabetes mellitus (både type 1 og type 2), nyresvikt, leversvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade. Eller annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.
  • Personer med alvorlig overvekt (BMI> 40).
  • Gravide etter uke 12 (2. og 3. trimester).

Kilde: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksinering-hosten-2020/

Bestilling

Dersom influensavaksinasjon er aktuelt for deg og din bedrift høsten 2020, ta kontakt med din rådgiver i AktiMed snarest eller bestill her. Vi forventet økt pågang i år og ønsker at bedrifter allerede nå reserverer tid og antall vaksiner. Det blir en forpliktelse ved bestilling. Vi regner med å ha vaksinene medio oktober.

Vi ønsker i hovedsak å gjennomføre vaksinering på arbeidsplassen slik at vi ikke får for mange inn i klinikkene våre, men forventer da at bedriften kan ha ventesoner store nok til å ivareta smittevern med 1 meters avstand.