AktiMed blir del av en større norsk helseaktør

Publisert: 10.07.2020

– og vi vokser fra 100 til 170 medarbeidere innen BHT og helse

Denne uken ble det kjent at AktiMed og Frisk Helse går sammen om å danne Norges nest største bedriftshelsetjeneste, og blir et kjerneområde i Frisk Utvikling. Dermed blir vi en betydelig større aktør i bedriftshelsetjeneste (BHT) bransjen i Norge. Dette er fantastisk spennende for oss, og det er gledelig å endelig kunne dele dette. Vi venter på endelig godkjenning fra Konkurransetilsynet, men vi legger til grunn at dette vil gå gjennom.

For dere kunder vil dette eierskiftet kun ha positive effekter. Mest av alt vil veldig mye være som før, alt det gode skal bevares. Navnet blir fortsatt AktiMed, dere vil møte de samme fagfolkene og kontaktpersonene, vi skal være i de samme lokalene som vi er nå og vi skal ha samme kundefokus og kvalitet som før. Vår ambisjon er at vi på sikt skal kunne tilby dere et utvidet produkt- og tjenestespekter. Vi vil fortsatt være preget av stor lokal tilstedeværelse og ha fokus på å løse deres utfordringer knyttet til bedriftshelsetjenester på en kvalitativt god måte med utgangspunkt i beste praksis.

Frisk Utvikling er eid av det norske investeringsselskapet Credo Partners sammen med gründerne, og har de siste årene bygget seg opp innen områdene Arbeidsinkludering, Spesialisthelsetjeneste og Bedriftshelsetjeneste (BHT). Med AktiMed på laget vil helse- og BHT området få en betydelig størrelse i Frisk Utvikling konsernet og også i BHT bransjen i Norge.

– Strategien har hele tiden vært å vokse til en betydelig aktør i Norge. Det har vi nå lykkes med, forteller en fornøyd Adm.dir. i AktiMed, Rikke Sivertsen Dahl. Vi vil samlet ha 170 medarbeidere innen bedriftshelsetjeneste og helse, nærmest doble omsetningen til 170 millioner, og få en samlet kundemasse på ca. 3000 bedrifter.

– Å bli en del av Frisk Utvikling gir oss enda større tyngde og leveransekraft med et større apparat og flere ressurser. Vi vil spesielt få stor tilstedeværelse på Innlandet hvor vi ikke har vært tilstedeværende tidligere, i tillegg til en styrking i Oslo og Viken. Med mange dyktige kollegaer med lang erfaring og sterk kompetanse, vil vi nå sammen utgjøre et av de største fagmiljøene i Norge innen arbeidshelse. Dette vil styrke vår målsetting om å være best på helsefremmende arbeidsplasser og være en faglig sterk partner og leverandør til våre kunder.

Hvis dere har spørsmål til oss vedrørende dette er det selvfølgelig bare å ta kontakt.

Beste hilsen fra Rikke Sivertsen Dahl
Adm.direktør AktiMed Norge
mail: rikke@aktimed.no , mobil: 938 58 760