Årets beredskapsseminar

Publisert: 02.07.2020

Beredskapseminar utsatt til over nyttår – ny dato kommer.

På grunn av smittesituasjonen og reiserestriksjoner velger vi å utsette seminaret til over nyttår. Ny dato og påmelding blir publisert snart.

Når krisen rammer – Kriseledelse under Covid-19

Dagen vil inneholde innlegg og paneldialoger fra kriseledere fra en rekke private og offentlige institusjoner. Sjekk bidragsyterne som allerede har bekreftet at de stiller. Flere kommer. Dette må du ikke gå glipp av!

  • Aker ASA: CSO og kriseleder Anders Rimstad vurderte i mars 4 ulike businesscenarier på vegne av Akerselskapene, nasjonalt og globalt – hvilket scenario slo til og hva mer bør vi forberede oss på?
  • Aker Biomarine: På Covid-19 jakt i Antarktis. Hør sykepleier Maja Guin sin spennende reise for å bistå med Covid-19 testing ved crewchange på Aker Biomarine sine fiskebåter i Antarktis
  • AktiMed og Aker Care: Hvordan ivareta psykisk helse når frykt, isolasjon og økonomisk nedgang rammer et helt samfunn? Psykolog Brynjar Gunnarskog har vært tett på enkeltmennesker i krise, både i Norge, India og New York
  • NHH: Med ansatte og studenter fra alle verdenshjørner ble Koronakrisen en stor utfordring for NHH. HR- direktør Elise Kongsvik gir et bilde av NHH sin krisehåndtering
  • Metodisthjemmet i Bergen: Hvordan utøve kriseledelse når worst case blir en realitet? Institusjonsleder Karianne F. Magnussen forteller om hvordan Covid-19 gjorde et trygt hjem for eldre om til en slagmark, der hver dag var en kamp på liv og død
  • NRK: Som nyhetsformidler skulle NRK formidle informasjon om Covid-19 samtidig som de måtte gjøre store endringer i måten de utførte oppgavene sine på. HMS sjef i NRK, Tove Aabakken, gir et innblikk i hvordan de håndterte alle utfordringene og hvordan planer måtte endres underveis
  • Alver kommune: Fra tre kommuner til en – så kom Covid-19. Rådmann Ørjan Raknes Forthun og beredskapsleder Hogne Haugsdal gir en beskrivelse av hvordan de håndterte krisen som helt ny organisasjon, med de utfordringer som fulgte med