Nettbasert HMS kurs for ledere

Publisert: 24.06.2020

AktiMed legger til rette for at du kan få gjennomført HMS-kurs for ledere på nett.

Nå kan du delta på du delta på våre nettbaserte dagskurs via Teams. Kurset inneholder samme program som når du møter opp fysisk på kurs hos oss.

Kurset gir et innblikk i følgende tema:

  • Arbeidsmiljøloven, innhold, oppbygging og relaterte forskrifter
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Yrkeshygieniske faktorer
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Forebygging og oppfølging av sykefravær med fokus på muskel- og skjelettplager
  • Aktuelle saker fra kursdeltakerne

Arbeidsmiljøloven §3-5 stiller krav om at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Vårt kurs er tilpasset alle med arbeidsgiveransvar i alle ledd (ledere og mellomledere).