Tilbake@work

Publisert: 06.05.2020

Det går mot en gradvis åpning og normalisering av arbeidshverdagen for ansatte.

Hva må bedriften ta hensyn til i forhold til smittevern? Og hvilke tiltak må iverksettes for at ansatte skal føle seg trygge når de komme tilbake på jobb.
Målet med Tilbake@work er å skape trygghet på arbeidsplassen for ledere og ansatte som skal tilbake på jobb. Tilbake@work er utarbeidet og gjennomføres av helsepersonell.

Tilbake@work inneholder:

En kombinasjon av undervisning og rådgivning til ledere og ansatte som skal tilbake til jobb:

  • Web undervisning i forkant av første dag
  • Smittevernrunde med helsepersonell
  • Sjekkliste for smittevern
  • Rådgivning rundt ansatte i risikogrupper
  • Risikovurderinger

AktiMed kan også bidra med å utarbeide smitteverninstruks tilpasset virksomheten.
Ta kontakt med oss på post@aktimed.no for mer informasjon.