Korona rådgivningstelefon

Publisert: 17.03.2020

AktiMed vil i tiden fremover bidra best mulig overfor våre kunder i denne utfordrende perioden vi nå står sammen i.

Kjære kunde av AktiMed
Korona-utbruddet gir alle driftsmessige og organisatoriske utfordringer som får konsekvenser for deg og din virksomhet. Og mange bedrifter, ledere og ansatte har spørsmål knyttet til koronaviruset. Vi i AktiMed er godt i gang med å finne gode, alternative løsninger for å kunne bistå dere, og vi ønsker å informere om hvordan vi organiserer oss og planlegger under korona-utbruddet.

Nyopprettet telefonrådgivningstjeneste
Som din bedriftshelsetjenesteleverandør skal vi gjøre alt vi kan for at dere som kunder skal føle dere trygg og ha tilgang til nødvendig kompetanse og faglig ekspertise. Våre kunder skal få den rådgivningen og oppfølgingen dere måtte ha behov for også i denne krevende tiden.
Hvordan gjør vi en god risikovurdering? Hvordan forebygge smitte? Hva er typiske symptomer? Hvordan kommuniserer vi med ansatte som må permitteres?

Vi har opprettet en egen informasjons-/svartelefon for Korona som dere kan benytte ved ønske om rådgivning eller spørsmål på telefon 91 00 44 79
Korona telefonen betjenes av kvalifisert helsepersonell (lege, sykepleier, psykolog) med kompetanse og fokus på Korona-utbruddet. Denne er åpen mandag til fredag mellom kl. 08:00 og 16:00. Vi tilbyr tilpasset rådgivning og bistand pr telefon, mail og videomøter. Samtale blir belastet med 1 time i henhold til deres kontrakt.

Vi unngår i størst mulig grad fysiske møtepunkt
I AktiMed reduserer vi nå den fysiske kundekontakten i størst mulig grad for våre ansatte. Vi vil ha tilgjengelig personell for å svare opp spørsmål, gi råd, veilede og levere våre tjenester så nært opp til normalen som mulig innenfor de rammene vi nå har.

Vår kliniske virksomhet blir fra fredag 13. mars tatt ned til et minimum, hvor kun nødvendige saker i forhold til helse i klinikk vil bli håndtert.
Vi oppfordrer videre til at møter avholdes digitalt eller pr telefon.

Friskere, tryggere og mer motivert
Tiden fremover blir utfordrende, men AktiMed skal forsøke så langt det er mulig å opprettholde «business as usual», men med lite personkontakt og færre fysiske møter.
Vår visjon er gjeldende: Friskere, tryggere og mer motivert. Og vi skal i tiden fremover bidra best mulig overfor våre kunder i denne utfordrende perioden vi nå står sammen i.

Vi anbefaler alle å følge myndighetenes råd for å redusere og forebygge smitte Les mer her

Hilsen Rikke Sivertsen Dahl
Administrerende direktør, AktiMed Norge as