Coronavirus-epidemien har gått over i en ny fase

Publisert: 12.03.2020

Alle virksomheter må forholde seg til de utfordringer vi nå vil møte de neste månedene.

Som bedriftshelsetjeneste får vi mange henvendelser om hvordan virksomheter bør forholde seg i forhold til ulike spørsmål:

 • Hvordan skal vi forholde oss til ansatte som er smitteutsatt og har symptomer?
 • Hvilke forebyggende tiltak bør virksomheten innføre?
 • Kan BHT bistå med prøvetaking av ansatte?
 • Hvordan skal en forholde seg til jobbreiser nå og fremover?
   

Besvarelsene har kort gyldighet fordi anbefalinger og definisjoner endres i tråd med utviklingen og kunnskap om sykdommen. Vi anbefaler å følge med på Folkehelseinstituttets sider, spesielt nettsiden Råd og informasjon til befolkningen om nytt Coronavirus.  

Generelt:

Smittemåten er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte som for andre virus, men man har også påvist viruset i avføring (feces). Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden. 

 
Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer situasjonen kontinuerlig nasjonalt og internasjonalt, og dersom en følger deres anbefalinger er dette fullt forsvarlig og basert på grundige vurderinger.

Noen virksomheter velger strengere retningslinjer basert på egne risikovurderinger av bl.a. konsekvenser for drift. De bedriftsinterne rådene kan avvike fra Folkehelseinstituttets råd ved at de har en videre definisjon av områder med utbredt spredning,  (Områder med utbredt spredning av covid-19) anbefalinger om reisevirksomhet, møteaktivitet eksternt og internt mv. 

1. Hva skal ansatte som er smitteutsatt og har symptomer gjøre? (råd fra FHI)Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse.
-Ring fastlegen din eller legevakt på telefon 116 117 

Symptomer- Hoste
– Feber
– Sår hals
– Pustevansker
– Brystsmerter

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:- Har vært i et område med utbredt spredning av coronaviruset de siste 14 dagene.
– Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye coronaviruset i løpet av de siste 14 dagene. Se oversikt for områder med utbredt spredning av coronaviruset

Hjemmekarantene:

Personer som har vært i områder med utbredt smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Ved symptomer ring fastlege.

Se mer info under og på FHI sine hjemmesider.

2. Hvilke forebyggende tiltak bør virksomheten iverksette?
1. Risikovurdering

Gjennomføre en risikovurdering. AktiMed kan bistå.

2. Utarbeide instruks for ansatte i virksomheten

 • Hygiene
 • Tiltak ved mistanke om smitte og sykdom
 • Reisevirksomhet (forretnings- og pendler og private reiser)
 • Møtevirksomhet mv
 • Kantine
 • Velferdsaktiviteter

3. Kan BHT bistå med prøvetaking på ansatte som har vært på reise?

BHT kan pt. ikke bistå med prøvetaking av ansatte som har vært på reise. Prøvetaking er i dag strengt regulert og skal avtales med kommunelege/smittevernlege og Folkehelseinstituttet.  Det er viktig at man ikke møter opp fysisk på legekontor eller bedriftshelsetjeneste dersom man mistenker at man kan være smittet. Ring fastlege eller kommunal legevakt tlf. 116 117

4. Hvordan skal en forholde seg til jobbreiser nå og fremover?De fleste virksomheter reduserer omfang av jobbreiser både internasjonalt og nasjonalt. En vil kunne oppleve utfordringer knyttet til reise i 6-12 månder fremover, men det må understrekes at dette er usikre anslag.

AktiMed følger med på den internasjonale situasjonen gjennom nært samarbeid med vår internasjonale partner International SOS og vi kan gi oppdaterte råd om dette.  International SOS har et internasjonalt apparat med 12 000 ansatte og kan være en viktig ressurs for virksomheter som må reise internasjonalt og kan komme opp i situasjoner med behov for både medisinsk støtte og rådgivning knyttet til medisinske og sikkerhetsmessige forhold. For direkte støtte fra International SOS må en ha egen avtale med dem.

Kontakt oss
For mer informasjon ta kontakt med din lokale rådgiver eller vårt sentralbord 974 09910 eller på epost til post@aktimed.no. Du vil da bli satt i kontakt med rådgivere som arbeider spesielt med disse problemstillingene.