Arbeidsmiljøpris til Hydro Husnes

Publisert: 10.12.2019

HMS-konferansen i Haugesund

Siden 2004 har det på HMS-konferansen i Haugesund blitt delt ut arbeidsmiljøpris til virksomheter i regionen.

Formålet med prisen er å skape positiv oppmerksomhet rundt godt HMS-arbeid hos bedriftene. Det var Hydro Husnes som ble tildelt Arbeidsmiljøprisen ved AktiMed sin HMS-konferanse i Maritim Hall, Haugesund torsdag. 

Hydro Husnes ble nominert til årets pris på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Bedriften har et kontinuerlig fokus på HMS, noe som gjenspeiles i hele organisasjonen. Det vises velvilje og engasjement i forhold til HMS arbeidet i hele linja, og dette er godt innarbeidet over mange år. Sikkerhet og helse til den enkelte er alltid prioritert.
  • Det fremstår et godt samarbeid mellom ansatte og ledere på ulike nivå. Dette er avgjørende for et hensiktsmessig HMS arbeid
  • Hydro Husnes har en svært synlig vernetjeneste som bidrar på en særdeles god måte innenfor HMS arbeidet.
  • Bedriften innehar stor kunnskap rundt de fleste HMS områder, og er samtidig aktiv i dialog med bedriftshelsetjenesten på områder det er hensiktsmessig å samarbeide om

Hydro Husnes er i lokalmiljøet kjent for å har høyt fokus på HMS, og for å ha orden på sakene. De har stort fokus på arbeidshelsen til den enkelte arbeider, og dette blir fulgt opp fra før ansettelse, gjennom heile arbeidskarrieren og til slutt ved sluttkontroll. Det blir jobbet aktivt for å øke bevisstheten rundt bruk av personlig verneutstyr.

De siste årene har blant annet hovedverneombud Geir Yven holdt støyskolen for alle fast ansatte, ferievikarer og lærlinger. Dette er et kurs som gjør inntrykk og som gjør at den enkelte ser hvor viktig det er å verne hørselen sin. Hydro Husnes er også kjent for å ha et svært godt AKAN arbeid, og bedriften har flere ganger vunnet AKAN-prisen. Det blir hvert andre år holdt HMS-kurs for områdeledere og verneombud for å sikre kompetanseheving innenfor HMS.

Det var HMSK-leder Anne Helen Ripel og verneombud Geir Yven i Hydro Husnes som var til stede på årets HMS konferanse i Haugesund og tok imot prisen.

Vi gratulerer!