Oppfølging av gravide som arbeidstakere

I Norge blir ca. 70 % av alle gravide kvinner periodevis sykemeldte i løpet av svangerskapet. Norge ligger nær sykefraværstoppen sammenlignet med andre land i Europa.

Bakgrunnen for sykmeldingene er ulike. Noen av årsakene er svangerskapskomplikasjoner, smerter i nakke, rygg og bekken, samt kvalme og oppkast.

Forebygging av fravær

Forebyggende tiltak kan bidra til å redusere sykefraværet blant gravide arbeidstakere og dermed ivareta verdifull kompetanse på arbeidsplassen. 

Arbeidsgiver har ansvar for å vurdere risiko og å iverksette tiltak dersom dette er nødvendig.
Vår bedriftsjordmor Hanne kan bistå den gravide og arbeidsgiver i dette arbeidet.

Vi i Aktimed Helse tilbyr følgende tjenester:

 • Individuell oppfølgning med trepartssamtale
  • Samtale med den gravide, hennes leder og bedriftsjordmor. Risikovurdering av arbeidssituasjonen, vurderer behovet for tilrettelegging og lager individuelle oppfølgingsplan.
 • Rådgiving
  • Vurdere riktig trygdeytelse ved behov for fravær, veilede i forhold til søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden.
 • Søknad om svangerskapspenger
  • Bedriftsjordmor kan søke svangerskapspenger til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette å jobbe under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for barnet.
 • Informasjon og opplæring
  • Vi i Aktimed Helse kan bidra med informasjon og opplæring til ledere og ansatte.

 • Legg igjen navn og e-post, så tar vi kontakt for et tilbud til din bedrift