Referansebedrift


"Implenia Norge AS har svært gode erfaring med AktiMed som leverandør av bedriftshelsetjenester"

"Implenia Norge AS har svært gode erfaring med AktiMed som leverandør av bedriftshelsetjenester. Som en landsdekkende entreprenør stiller Implenia store krav til fleksibilitet, noe som AktiMed er i stand til å gi. Dette sammen med god leveringsevne, gjør AktiMed til en kompetent samarbeidspartner"

Anders Flåtteng, HR-leder

 

Implenia Norge har omkring 550 medarbeidere og omsatte for 1,9 milliarder kroner i 2013. Selskapet kan vise til mange års erfaring og ekspertise innen komplekse infrastrukturprosjekter i hele Norge og Sverige. Implenia Norge tilbyr tjenester innen vei og grunnarbeid, vann og avløp, betongkonstruksjoner, bruer, tunneler og bergrom, vann- og frostsikring, fjellsikring, jernbaneteknikk, miljøtjenester – rivning, sanering og forurenset grunn.