Systematisk HMS-arbeid


https://aktimed.no/uploads//images/produktikoner//sys-hms.png

Har din bedrift et levende HMS-system?


Mangel på systematisk HMS-arbeid er den vanligste årsaken til pålegg fra Arbeidstilsynet. I 2012 ble det gitt nesten 10 000 reaksjoner fordi arbeidsgiver ikke har det mest elementære på stell. Systematisk HMS-arbeid trenger ikke være vanskelig. Enkle grep kan ofte ha stor effekt.

"Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter(internkontrollforskriften) gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging."

Et utvalg av AktiMed sine tjenester innen er:

  • Etablering av HMS-system, tilpasset din bedrift
  • Revidering og oppdatering av eksisterende HMS-system
  • Veiledning i forkant av/i forbindelse med tilsyn fra Arbeidstilsynet
  • Aktiv deltakelse i AMU, AKAN
  • Delta på vernerunder
  • Risikovurdering
  • Ulykkesforebyggende arbeid
  • Kriseberedskap 24t gjennom hele året 

Referansebedrift
"Implenia Norge AS har svært gode erfaring med AktiMed som leverandør av bedriftshelsetjenester"

Ønsker du å vite mer om hva AktiMed kan tilby din bedrift?

Send oss mail eller ring oss på tlf: 974 09910,
så tar vi kontakt med deg.