Sykefraværsoppfølging og forebygging


https://aktimed.no/uploads//images/produktikoner//sykefrav.png

Sykefravær representerer en betydelig kostnad for virksomhetene.


Hvor mye kan din bedrift spare på sykefraværsoppfølging og forebygging?

Prøv sykefraværskalkulatoren!

 

Årsakene til sykefravær er svært sammensatt. Det finnes en rekke eksempler på at ulike tiltak for å redusere sykefravær gir svært gode resultater. Et fellestrekk for mange av de vellykkede prosjektene er at en bruker flere ulike innfallsvinkler. Tiltakene må tilpasses bedriftens kultur, belastningsforhold og sykefraværsnivå. Tiltak kan være rettet direkte mot fravær som fraværsoppfølging, tilpasning av arbeid ved fravær, tidlig og effektiv behandling, bedre trivsel mv

AktiMed kan bistå med sykefraværs- og attføringsarbeidet. AktiMed kan foreta en funksjonsvurdering av den enkelte arbeidstaker med tanke på restarbeidsevne.

Et utvalg av AktiMed sine tjenester er:

  • Bistand i sykefraværsoppfølging, deltakelse i dialogmøter
  • Bistand til rutiner/opplæring sykefraværsarbeid
  • Bistand til NAV og IA tiltak i sykefraværsoppfølgingen
  • Behandlingsservice/garanti


Ønsker du å vite mer om hva AktiMed kan tilby din bedrift?

Send oss mail eller ring oss på tlf: 974 09910, 
så tar vi kontakt med deg.