Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø


https://aktimed.no/uploads//images/produktikoner//behandlingsgaranti.png

Det er en god investering å jobbe med engasjement og arbeidsglede


Motiverte arbeidstakere er avgjørende for virksomhetens konkurranseevne. Et sunt arbeidsmiljø er attraktivt for arbeidstakerne og bidrar til å opprettholde god helse og engasjement.

Lettere psykiske helseplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær. Faktorer i arbeidsmiljøet (konflikter, manglende mestring, endringer, stress, mobbing m.m) kan være årsak til slike plager, men oftere er dette helseplager som ikke kan tilbakeføres til faktorer på jobb. Arbeidsplassen vil for de fleste snarere ha en positiv effekt på den psykiske helsen enn å være en belastning.

I vår tilnærming har vi fokus på
- Løsningsfokuserte metoder
- Forsterkning av positive faktorer
- Fokus på mestring og mestringsfaktorer
- Ansvarliggjøring og inkludering av både ledere og arbeidstakere

Et utvalg av AktiMed sine tjenester er:

  • Kartlegging psykososialt arbeidsmiljø
  • Konfliktforebygging og konflikthåndtering
  • Stressmestring – både på gruppe og individnivå
  • Mobbing
  • Omorganisering/nedbemanning
  • Kommunikasjon
  • Tverrkulturelt arbeidsmiljø
  • Positivt medarbeiderskap

Ønsker du å vite mer om hva AktiMed kan tilby din bedrift?

Send oss mail eller ring oss på tlf: 974 09910,
så tar vi kontakt med deg.