Referansebedrift


AktiMed hjelper oss til å tenke nytt ved å tipse om gode ideer andre bedrifter har prøvd ut innenfor arbeidsmiljø og helse – ideer som vår bedrift igjen kan dra nytte av

“AktiMed utgjør en forskjell:

  • • Fordi vi har noen som kan hjelpe oss i situasjoner hvor det oppstår en eller annen form for krise på arbeidsplassen. Hjelpen gjør at vi kjenner oss trygge på at vi får håndtert situasjonen profesjonelt og med minst mulig negative omkostninger for arbeidsplass og berørte medarbeidere.
  • • Fordi vi har noen å rådføre oss med i situasjoner som er komplekse og uoversiktlige
  • • Fordi vi får kunnskap om viktige tiltak vi kan iverksette på arbeidsplassen for å forhindre helseplager og sykefravær

AktiMed hjelper oss til å tenke nytt ved å tipse om gode ideer andre bedrifter har prøvd ut innenfor arbeidsmiljø og helse – ideer som vår bedrift igjen kan dra nytte av.”

Nils Arnold Lenes, Helse- og arbeidsmiljøansvarlig
Norsk Medisinaldepot

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) er en av landets største leverandører av legemidler og helserelaterte produkter. Kundene er i hovedsak apotek, bedrifter med tilvirkertillatelse og andre grossister. Sentrallager og administrasjon ligger nord i Oslo. Vitusapotek er NMDs heleide apotekkjede, med 214 store og små apotek spredt over hele Norge. NMD har også utviklet kjedekonseptet Ditt Apotek som er et tilbud til private apotek. Samarbeidet inkluderer i dag 73 apotek. NMD er kvalitetssertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 og miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001:2004.