Kartlegging og risikovurdering


https://aktimed.no/uploads//images/produktikoner//kartlegging.png

God kartlegging - gode sluttresultater


Det finnes flere ulike kartleggingsmetoder og arbeidsplassundersøkelser. Hvilken metode som velges, vil være avhengig av type virksomhet, antall ansatte, arbeidets art, problemområde og lignende. AktiMed har utviklet elektroniske kartleggingsverktøy, som gjør kartleggingen effektiv og geografisk uavhengig.

AktiMed kan også vurdere mulige årsaker og sammenhenger mellom helseplager/sykdom og arbeidsmiljø, og komme med forslag til tiltak.

Et utvalg av AktiMed sine tjenester innen er:

Kartlegging av fysisk arbeidsmiljø

- Inneklima
- Støy, lys og stråling
- Kjemiske stoffer og støv

Kartlegging av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

- Trivsel
- Kommunikasjon
- Arbeidsoppgaver
- Stress og mestring

Kartlegging av muskel- og skjelettplager

- Tungt og ensformig arbeid
- Vibrasjoner
- Arbeid ved dataskjerm

Kartlegging av helsefremmende faktorer

- Begeistring

Risikovurdering

- Hva kan gå galt
- Hva kan bedriften gjøre for å forhindre dette
- Hva kan bedriften gjøre for å begrense konsekvensene dersom de skjer
 

Ulykkesforebyggende arbeid

- Opplæring i feks bruk av utstyr og arbeidsteknikker
- Planlegging av arbeidet feks plan for jobbrotasjon
- Oppfølging av registrerte avvik og nestenulykker
- Utarbeidelse av informasjonsmateriell

Kriseberedskap 24t gjennom hele året

- Etablere rutiner i akutt fase
- Bistå de ansatte som opplever krise
- Lederstøtte

Referansebedrift
AktiMed hjelper oss til å tenke nytt ved å tipse om gode ideer andre bedrifter har prøvd ut innenfor arbeidsmiljø og helse – ideer som vår bedrift igjen kan dra nytte av

Ønsker du å vite mer om hva AktiMed kan tilby din bedrift?

Send oss mail eller ring oss på tlf: 974 09910,
så tar vi kontakt med deg.