Helseundersøkelser og Arbeidsmedisinsk poliklinikk


https://aktimed.no/uploads//images/produktikoner//helseunders.png

Det kan være nødvendig og viktig å foreta helseundersøkelser for å forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader


Et utvalg av AktiMed sine tjenester er:

Målrettet helseovervåkning

Helseundersøkelsen skal gi grunnlag for forebyggende tiltak, bidra til å avdekke påvirkninger i arbeidslivet som kan føre til helseskader og å oppdage sykdom på et tidlig tidspunkt. Helseovervåkningen kan deles i to kategorier: de lovpålagte og de faglig anbefalte som er basert på sammenhengen mellom eksponering og mulig helseeffekt.

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

består av individrettet helsearbeid knyttet til arbeidsmiljøet, samt utredning og behandling ved skade, sykdom og problemer som har sin hovedårsak i den ansattes arbeidsmiljø. Utføres av bla. lege, fysioterapeut, naprapat, ergoterapeut, helsesøster, sykepleier og psykolog.
- Arbeidsrelaterte sykdommer
- Reisemedisin
- Vaksinering
- Alkohol/rusproblematikk
Helseattester

Generell helseundersøkelse

Aldersrelatert eller generell legekontroll
AktiMed HelseProfilTest


Referansebedrift

Ønsker du å vite mer om hva AktiMed kan tilby din bedrift?

Send oss mail eller ring oss på tlf: 974 09910,
så tar vi kontakt med deg.