Fysisk arbeidsmiljø


https://aktimed.no/uploads//images/produktikoner//fysisk.png

Godt inneklima er lønnsomt.


Det er holdepunkter for at dårlig inneklima på arbeidsplassen gir nedsatt funksjon og produktivitet, derfor kan det lønne seg å investere i et godt klima.

AktiMed kan bistå ved kartlegging/Målinger av de fysiske faktorene i arbeidsmiljøet. Det finnes flere ulike metoder for dette. Hvilken metode som velges, vil være avhengig av type virksomhet, antall ansatte, arbeidets art, problemområde og lignende.

AktiMed kan også vurdere mulige årsaker og sammenhenger mellom helseplager/sykdom og arbeidsmiljø, og komme med forslag til tiltak.

Et utvalg av AktiMed sine tjenester er:

  • Støy
  • Lys
  • Stråling
  • Kjemiske stoffer
  • Støv
  • Inneklima

Ønsker du å vite mer om hva AktiMed kan tilby din bedrift?

Send oss mail eller ring oss på tlf: 974 09910, 
så tar vi kontakt med deg.