Referansebedrift


"HMS er ikke bare en utgift – det er også et område hvor man kan tjene penger"

Trivselen steg når de ansatte ble bedre kjent med kolleger, ledere og prosjektet de jobbet på. Og med trivselen på topp stupte sykefraværet hos HENT.HENT AS er en landsdekkende entreprenør som gjennomfører alle typer byggeprosjekter. HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Hamar, Horten, Steinkjer, Ålesund, Bergen, Bodø og Tromsø. HENT har gjennomført mange store samspillsprosjekter og utviklet en egen gjennomføringsmodell for disse kalt “HENT Totalverdi”. Gjennom aktiv deltakelse og integrert prosjektutvikling har HENT i en årrekke deltatt i verdiskapning for sine oppdragsgivere. En komplett deltakelse fra idè til overlevering er et av HENT sine varemerker. HENT har et mål om å være bransjeledende på HMS. Dette oppnås gjennom kontinuerlig fokus og løpende bistand fra profesjonelle HMS-ledere dedikert til det enkelte prosjekt. HENT har systematisk og tett oppfølging av sykemeldte, og intern kompetanse på miljø og energiriktig bygging.

Hjemmeside: www.hent.no