Bedriftshelsetjeneste tjenesteoversikt

Vår kundetilnærming:

Sammen med bedriften avklares mål og forventninger kunden har til bedriftshelsetjenestens bidrag i arbeidsmiljøarbeidet. AktiMed analyserer sammen med bedriften behov for tiltak ut fra lovkrav, kartlegginger og kundens prioriteringer. AktiMed gjennomfører skreddersydde tiltak basert på behovsanalysen. Gjennomførte tiltak rapporteres og evalueres, med mål om å optimalisere kost- nytteeffekt av leveransen.

Suksessfaktorer for god bedriftshelseleveranse:

  • God balanse mellom helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende oppgaver
  • God integrering av BHT (bedriftshelsetjenesten) opp mot det øvrige HMS- og IA-arbeid; nær kontakt mot HR.
  • Synlighet og nærhet mot ledere og verneombud/tillitsvalgte
  • Faste kontaktpersoner i BHT for å bevare gode prosesser org relasjoner
  • Bruk av spisskompetanse i tillegg til breddekompetanse
  • Jevnlig evaluering av leveranser

Ønsker du å vite mer om våre bedriftshelsetjeneste produkter?

Ta kontakt med:

Arne Nysæther
Bedriftslege, spesialist i arbeidsmedisin og allmennmedisin