AktiMed BEDRIFTSHELSETJENESTE

God balanse

mellom helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende oppgaver

God integrering av BHT

mot det øvrige HMS- og IA-arbeidet;
nær kontakt mot HR/Personal/HMS

AktiMed er en aktiv medspiller

Motiverte og friske medarbeidere gir et
sunt arbeidsmiljø og effektive organisasjoner

Faste kontaktpersoner i BHT

for å bevare gode prosesser, kontinuitet og relasjoner

AktiMed Norge er en landsdekkende helseaktør som leverer bedriftshelsetjeneste, konsepter innen trening og fysisk aktivitet, og er tjenesteleverandør av en egen skreddersydd helsetjeneste for Aker eide selskap.

AktiMed bedriftshelse leverer fleksible bedriftshelsetjenester som kan tilpasses bedriftens behov. AktiMed er ledende innenfor helsefremmende arbeidsplasser, og er i tillegg en av få bedriftshelsetjenester som er ISO 9001-sertifisert. 

AktiMed tilbyr en godkjent landsdekkende bedriftshelsetjeneste med avdelingskontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. 

 
 

Referansebedrifter/prosjekter

Klikk på logo for å lese mer